Yhdistyksen palvelut


Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry on yleishyödyllinen yhdistys,
jonka toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja
yhteisöllisyys. Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan päämäärä on
toteuttaa ja kehittää sosiaalityön muotoja ihmisten eriarvoisuuden
vähentämiseksi. Toimintayksiköitämme ovat