Toimela

Toimela on Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry:n ja Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteistyömuoto, jota rahoittavat Tampereen kaupunki sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Toimela on perustettu Hervantaan vuonna 1995 yhdyskuntatyöhön pohjaten paikkaamaan alueen tarvetta matalankynnyksen lastensuojelutyöstä ja tukemaan lapsiperheiden jaksamista sekä hyvinvointia. Toimela toteuttaa alueellista ennaltaehkäisevää erityisvarhaisnuorisotyötä sekä osaltaan tukee toiminnallaan myös korjaavaa lastensuojelutyötä Hervannan alueella.

Toiminnan päämääränä on turvata lapsen kasvu ja kehitys Hervannan monikulttuurisessa ympäristössä, sukupuoleen, uskontoon, kulttuuritaustaan, taitoihin tai muihin ominaisuuksiin katsomatta. Toiminta tarjoaa turvallisen ja virikkeellisen matalankynnyksen kohtaamispaikan ja maksuttomuudella tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja viettää vapaa-aikaa lähellä lapsen omaa elinpiiriä.

Vertaistuella, yhteisöllisyydellä sekä ohjatulla avoimella toiminnalla, -ryhmä-, retki- ja leiritoiminnalla mahdollistetaan lapselle uusia osallisuuden kokemuksia.

Jatkuva aikuisen läsnäolo mahdollistaa tarvittavan tuen ja ohjauksen sekä turvallisen ilmapiirin olla ja toimia Toimelan tarjoamien virikkeiden parissa.


Toimela toimii maksuttomasti avointoiminta periaatteella arkisin klo 12.00 alkaen omissa tiloissa Ruovedenkatu 7:ssä, Kanjonin koulun vieressä.


Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme.

Katso Toimelan esittelyvideo tästä.

Kohderyhmä

Toimelan avoimet ovet on tarkoitettu kaikille 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Arkipäivisin toimivat erilaiset pienryhmät, joihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Poikkeuksen tekevät Harrastava iltapäivätoiminta, johon pitää ilmoittautua kaupungin nettisivujen kautta.

Toimintamme ei ole lakisääteistä iltapäivätoimintaa eikä kerhotoimintaa, jonne lapsi pääsääntöisesti saatetaan tai haetaan. Toimintaperiaatteisiimme kuuluukin se, että lapsi joka toiminnassamme on mukana osaa ja pystyy pääsääntöisesti itsenäisesti kulkemaan kodin ja tilojemme väliset matkat. Kyseinen toimintaperiaate on kaikille sama.


Toimela on mukana kehittämässä Hervannan alueellista perhekeskustoimintamallia (LAPE), jota kehitetään samanaikaisesti valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla.
Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut
palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Aukioloajat

Toimela on auki arkisin maanantaina kello 12.00-18.00 ja muina arkipäivinä kello 12.00-17.00 asti.

Myös muuta ilta- ja viikonlopputoimintaa järjestetään suunnitellusti, lähinnä koulujen loma-aikoina mm. yökyliä ja leirejä.

Ohjaajien puh. 050 516 4158