Auta ja tule autetuksi

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry tarjoaa yhteisöllisiä sosiaalialan palveluita Hervannan alueella. Yhdistys on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon.

Yksiköitämme ovat

  • lapsille ja nuorille suunnattu Toimela,
  • aikuisille avointa vapaa-ajan toimintaa tarjoava Täky sekä
  • vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten ja vammaisten parissa tekevä Verkko

Jo 30 vuoden ajan olemme rakentaneet asukkaiden arkipäivää heidän kumppaneinaan. Tavoitteenamme on vahvistaa ja kehittää ihmisten omia ja yhteisön yhteisiä voimavaroja.

YSTI ry:n kautta voi auttaa ja tulla autetuksi sekä osallistua ja vaikuttaa. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys.

Toimintamme yhdistää asukkaiden vapaaehtoisen avun, virallisen ammatillisen avun ja asiakkaiden keskinäisen tuen, vertaisuuden.

Yhdessä hyvinvoinnin puolesta ja syrjäytymistä vastaan


Yhdistys on mukana TARVE - Tampereen Voimavaraverkosto ry:ssä; Kumppanuusyhdistys Arttelissa ja Järjestöedustamossa, jotka tekevät näkyväksi Pirkanmaan alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöjä, kumppanuutta ja vaikuttamistyötä. Yhdessä edistämme hyvinvointia ja vähennämme syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tampereen kaupungin Hyvinvointipalvelut on yhdistykselle tärkeä yhteistyökumppani.

Yhdistys on mukana myös Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä ja Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä SOSTESSA.

Yhdistyksen 30-vuotisen taipaleen aikajanaHallitus

Yhdistyksen hallitus 2.11.2021 alkaen

Anja Sauvolainen, puheenjohtaja

Elina Heine, jäsen
Lelle Kumlander, jäsen
Antti Vanhala, jäsen
Elisa Vettenranta, jäsen

Jari Heinonen, varajäsen
Markku Helin, varajäsen
Maija Kalliokoski, varajäsen
Sirpa Koivu, varajäsen