Kertaluonteisen avun malli

Verkon vapaaehtoistoiminnassa on käytössä kertaluonteisen avun malli. Kertaluonteisen avun malli tarkoittaa sitä, että asiakkaan luona käyvä vapaaehtoinen vaihtuu viikoittain. Vapaaehtoinen sitoutuu kerrallaan vain yhteen avustustilanteeseen, eikä sitoudu vain yhteen asiakkaaseen. Asiakkaiden kanssa on sovittu tietty päivä ja kellonaika, ja vapaaehtoiset ottavat keikkoja omien aikataulujensa mukaan. Työntekijän vastuulla on, että kaikille asiakkaille järjestetään luvatut vapaaehtoiset. Vapaaehtoinen voi kieltäytyä tarjotusta keikasta ja pitää välillä taukoa. Kevyt malli motivoi vapaaehtoisia olemaan mukana toiminnassa.

Tarkemman kuvauksen mallista löydät Innokylästä