Tue hyvää Hervannassa!

Lämmin kiitos, että harkitset lahjoitusta. YSTI ry toimii täysin julkisen rahoituksen turvin.
Yhdistys tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen vapaa-ajanviettopaikan Toimelassa, aikuisille tapaamispaikan Täkyssä ja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille vapaaehtoisapua Verkossa.

Pienelläkin panostuksella edistät voittoa tavoittelemattoman, yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaa, jota ohjaavat ihmislähtöisyys, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Voit lahjoittaa milloin vain tai esimerkiksi tehdä merkkipäivälahjoituksen juhlapäiväsi kunniaksi. Lahjoittaa voi niin yksityishenkilönä kuin yrityksenä.

YSTI ry:n rahankeräyslupa RA/2022/1163 on myönnetty 18.8.2022 ja se on voimassa toistaiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea asukkaita, erityisesti elämisen vaikeuksissa olevia ja syrjäytyneitä henkilöitä järjestämällä osallistavia, aktivoivia ja työllistäviä mahdollisuuksia heidän kiinnittymisekseen työelämään ja yhteiskuntaan. Yhdistys kehittää sosiaali- ja terveysalan työmuotoja ja menetelmiä.

Kerätyt varat käytetään kulloisenkin tilanteen mukaan koko yhdistyksen toimintaan, kuten

 • Toimelan ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön: kerätyillä varoilla järjestetään pienryhmätoimintaa ja retkiä sekä hankitaan lasten toiminnassa käytettäviä materiaaleja, kuten pelejä ja liikuntavälineitä
 • Vanhusten ja vammaisten henkilöiden virkistys- ja ryhmätoimintaan sekä Verkon vapaaehtoisten koulutukseen
 • Täkyn avoimen päihteettömän iltatoiminnan järjestämiskuluihin: avoimen kohtaamispaikan asiakkaille järjestettävään harrastus- ja retkitoimintaan

 • Voit lahjoittaa monella tavalla: 
  1. Laittamalla rahaa rahankeräystilillemme
  FI21 6601 0010 4659 79.
  2. Lahjoittamalla Mobilepayn kautta numeroon 35944.
  3. Klikkaamalla oheista QR-koodia.
  Lisää viestikenttään lahjoitus.
  4. Käyttämällä käteviä ja nopeita lahjoituspalveluita, joissa olemme mukana, kuten Lahjoittamo ja Auttamisesta arkea.

Tili- ja yhteystiedot


Tilitiedot

 • YSTI ry 
 • Tilinumero FI21 6601 0010 4659 79, AABAFI22, viestiksi "lahjoitus"
 • Mobilepay 35944, viestiksi "lahjoitus"
 • Voit maksaa Mobilepayssa myös klikkaamalla mainoksen Qr-koodia

Yhteystiedot

 • Toiminnanjohtaja Riitta Kraatila
 • p. 050 546 1265
 • riitta.kraatila@yst.net