Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry

Yhdistyksemme tarjoaa yhteisöllisiä sosiaalialan palveluita ja vähentää ihmisten eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä Hervannassa. Toimintamme on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. YSTI ry:n toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Yksiköitämme ovat lasten ja nuorten vapaa-ajanviettopaikka Toimela, aikuisten tapaamispaikka Täky ja hervantalaisia ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä vapaaehtoisvoimin auttava Verkko.


Tarina

Jo 30 vuoden ajan yhdistyksemme on rakentanut asukkaiden arkipäivää heidän kumppaneinaan. Ennen YSTI:ä  oli Tampereen kaupungin ja Hervannan seurakunnan yhteinen yhdyskuntatyön kokeilu 1980-luvulla. Kokeilu poiki asukastoimintaa kerhoineen, itseapuryhmineen ja tapahtumineen. Kokeilun jälkeen kaupunki jatkoi toimintaa, antoi sille rahallista tukea, tilat ensin Tarjanteenkadulla ja sitten Ruovedenkadulla, ja yhden työntekijän, sosiaalityöntekijä Jukka Vinnurvan, koordinoimaan tätä kaikkea. Rahoitusta ja käytännön toimintaa varten perustettiin yhdistys. Niin syntyi YSTI ry vuonna 1990.

Yhdistyksen tavoitteena oli tukea elämisen vaikeuksissa olevia asukkaita. Vähitellen syntyi vanhuksille, lapsille ja työttömille suunnattuja palveluja, jotka vakiintuivat 1990-luvun lopussa. Vuosien varrella yhdistyksessä on ollut lukuisia projekteja ja hankkeita, jotka ovat saaneet rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä, sittemmin Veikkaukselta ja STEA:lta sekä Tampereen kaupungilta.

Nykyiset, vakiintuneet yksiköt Toimela, Täky ja Verkko, ovat kaikki olleet alun perin projekteja. Matkan varrelle ovat jääneet Kätevä, kaikille avoin käsityökerho, Kahvituokio-kahvila, Hervannan kierrätyskeskus, lukuisat Monet-projektit, joista syntyi lopulta kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Kuntoutus. Monet tulee sanoista motivoituminen, opiskelu, nauru, elämänhallinta ja työnteko. Lastu-projekteista kehittyi yhteistyössä Tampereen Myllyhoitokeskuksen kanssa Minnesota-malli ja onpa YSTI kehittänyt myös sosiaalisen kuntoutuksen mallin Tampereen kaupungin pyynnöstä. Sosiaalista yrittämistä on kokeiltu Kotityöpalvelu Kotoisa Oy:ssä ja sosiaalista kirjanpitoakin on tehty.

Syksyllä 2023 yhdistyksen hallinto, Täky ja Verkko saivat uudet tilat Hervannan keskustasta osoitteesta Insinöörinkatu 30. YSTI ry:n moninaisesta historiasta näkee, että se on ollut joustava, ketterä, monipuolinen ja herkästi uusista asioista innostuva. Edelleen tavoitteenamme on vahvistaa ja kehittää ihmisten omia ja yhteisön yhteisiä voimavaroja. Meidän avullamme hervantalaiset voivat auttaa ja tulla autetuksi, osallistua ja vaikuttaa. Toimimme rajapinnassa ja yhdistämme asukkaiden vapaaehtoisen avun, virallisen ammatillisen avun ja asiakkaiden keskinäisen tuen eli vertaisuuden. 

Lisää yhdistyksen historiasta voit lukea Sirpan Koivun kirjasta YSTI:n tarina, Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry
30 v 1990-2020, johon tämäkin teksti pohjautuu.

Kuvassa vasemmalta Anja Sauvolainen, Elina Heine, Lelle Kumlander, Markku Helin, Maija Kalliokoski ja Sirpa Koivu.
Kuvassa vasemmalta Anja Sauvolainen, Elina Heine, Lelle Kumlander, Markku Helin, Maija Kalliokoski ja Sirpa Koivu.

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa vapaaehtoisista luottamushenkilöistä koostuva hallitus, jonka jäsenistö valitsee kaksivuotiskaudelle sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

Vuosikokouksessa 4.5.2022 valittu hallitus

Anja Sauvolainen, puheenjohtaja
Elina Heine, jäsen
Lelle Kumlander, jäsen
Anna Pekkarinen, jäsen

Antti Vanhala, jäsen

Markku Helin, varajäsen

Maija Kalliokoski, varajäsen
Sirpa Koivu, varajäsen
Suvi Nieminen, varajäsen 


Verkostomme

Yhdessä hyvinvoinnin puolesta ja syrjäytymistä vastaan

Olemme mukana TARVE - Tampereen Voimavaraverkosto ry:ssä, Kumppanuusyhdistys Arttelissa ja Järjestöedustamossa, jotka kaikki tekevät näkyväksi Pirkanmaan alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöjä, kumppanuutta ja vaikuttamistyötä. Yhdessä edistämme hyvinvointia ja vähennämme syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. YSTI ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tampereen kaupungin Hyvinvointipalvelut on meille tärkeä yhteistyökumppani.

Olemme mukana Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä ja Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä SOSTESSA.

Vuoden 2021 alusta YSTI:n Täky ja Verkko aloittivat yhteistyön Hervannan yhteisökeskus L8:n kanssa. Keskuksessa mukana ovat Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, eteläisen seurakunnan diakoniatyö, TampereMission Linja20-hanke ja A-Kilta. Maahanmuuttajille aikuissosiaalityötä tarjonnut Kototori on lopettanut toimintansa 22.12.2022 ja monikielinen neuvonta on keskitetty Sarvikseen vuoden 2023 alusta. Kotoa Koollekutsujaksi KoKo-hanke päättyi syksyllä 2022.

Yhteisökeskus tarjoaa asiakkaille toisiaan tukevia kaupungin aikuissosiaalityön ja kolmannen sektorin matalan kynnyksen palveluita, ohjausta ja toimintaa sekä kehittää julkisten sosiaalipalveluiden ja yhdistystoimijoiden yhteistyötä. Yhteisökeskuksen toimintamalleja ovat esimerkiksi talokokoukset, asiakasraadit ja Korttelikahvila L8.

Sosiaaliohjaaja Joonas Kiviranta vieraili Verkon keskiviikkokahvilassa Hervannan yhteisökeskus L8:ssa.
Sosiaaliohjaaja Joonas Kiviranta vieraili Verkon keskiviikkokahvilassa Hervannan yhteisökeskus L8:ssa.