Tue hyvää Hervannassa!

Lämmin kiitos, että harkitset testamenttilahjoitusta. Näin voit vaikuttaa sinulle tärkeisiin asioihin myös poismenosi jälkeen. Jokainen lahjoitus on tärkeä.

YSTI ry toimii täysin julkisen rahoituksen turvin. Yhdistys tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen vapaa-ajanviettopaikan Toimelassa, aikuisille tapaamispaikan Täkyssä ja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille vapaaehtoisapua Verkossa.

Testamenttirahat kohdennetaan koko yhdistyksen toimintaan tilanteen mukaan, kuten 

  • Toimelan ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön: kerätyillä varoilla järjestetään pienryhmätoimintaa, retkiä ja leirejä sekä hankitaan lasten toiminnassa käytettäviä materiaaleja, kuten pelejä ja liikuntavälineitä
  • Vanhusten ja vammaisten henkilöiden virkistys- ja ryhmätoimintaan sekä Verkon vapaaehtoisten koulutukseen
  • Täkyn avoimen päihteettömän iltatoiminnan järjestämiskuluihin: avoimen kohtaamispaikan asiakkaille järjestettävään harrastus- ja retkitoimintaan

Lahjoitettavan summan ei tarvitse olla suuri. Pienelläkin panostuksella edistät voittoa tavoittelemattoman, yleishyödyllisen yhdistyksentoimintaa, jota ohjaavat ihmislähtöisyys, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Testamenttilahjoitus on verovapaata, sillä yleishyödylliset yhdistykset eivät maksa siitä perintöveroa.

Rahankeräyslupa RA/2022/1163, myönnetty 18.8.2022.

Miten tehdä testamentti

Kirjaus ja todistajat

Kirjaa perinnön saajaksi "Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry" ja yhdistyksen osuus omaisuudesta. Kirjaa oma nimi, henkilötunnus, päiväys, paikkakunta ja allekirjoitus. Kahdelta paikalla olevalta yli 15-v. todistajalta tarvitaan todistuslausuma, allekirjoitus, asuinpaikka ja ammatti. He todistavat, että testamentin tekijä on sen terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan omakätisesti allekirjoittanut. Todistajana ei voi toimia puoliso, sukulainen tai testamentin hyödynsaaja.

Kopio ja muutokset

Säilytä kahta kopiota eri paikoissa, toista esimerkiksi yhdistyksessämme. Jos teet muutoksia, hävitä aikaisempi versio.  

Lainvoimaisuus ja lisää tietoa

Teetä tai tarkistuta testamentti esimerkiksi oman pankkisi lakiasiainneuvonnassa. Lisää tietoa: www.hyvatestamentti.fi/ 

Tili- ja yhteystiedot

Tilitiedot

  • YSTI ry 
  • Tilinumero FI21 6601 0010 4659 79

Yhteystiedot

  • Toiminnanjohtaja Riitta Kraatila
  • p. 050 546 1265
  • riitta.kraatila@yst.net